Bitcoin

Bitcoin

Jedná se o označení kryptoměny. Tento pojem představuje určitý druh digitální měny, jinak řečeno elektronických peněz. V některých zemích, mezi které patří i Česká republika, není tento typ peněz uznáván jako měna, jedná se tedy spíše o předmět. Jeho hlavní výhodou je fakt, že není centralizován. Nelze ho tedy řídit z nějakého místa, jednotlivec nemůže ovlivnit jeho hodnotu. Můžeme tedy říci, že pro bitcoin neexistuje žádná centrální banka, která by stejně tak, jako to dělá Česká národní banka s korunou, kontrolovala a represemi regulovala jeho kurz. Tím se měna stává nezávislá, jediné, co může ovlivnit jeho hodnotu jsou pak samotní uživatelé.
digitální peníze.jpg
Bitcoin je nejznámější a současně i nejstarší kryptoměna. Nikdo však neví, kdo je jeho autorem. V roce 2009 byl vytvořen pod autorstvím Satoshi Nakamoto, což může být označení skupiny i jednotlivce. Postupem času se k tomuto vynálezu přihlašovali různí lidé, jejichž tvrzení byla ale ve většině případů vyvrácena. Mimo jiné byl za autora označen i světoznámý podnikatel a vynálezce Elon Musk, ten to ale odmítl.
Nejedná se o měnu v pravém slova smyslu. On se totiž těží. Proces těžení spočívá v provádění matematických operací, na což je potřeba velká výpočetní kapacita. Samotný princip je však mnohem složitější a pro laika těžko pochopitelný. Jeho fungování do určité míry řídí tak zvaná Bitcoin Foundation, tato organizace, vzniklá v roce 2012, se stará o plynulý chod celé sítě. Její pravomoci jsou však omezené.
bitcoin podnikatele.jpg
Díky svým unikátním vlastnostem kompletně nezávislý na klasických měnách, jako je koruna, euro či dolar. Je tedy závislý pouze na tom, zda ho uživatelé budou těžit a používat. V posledních letech byla oblíbenost této měny mírně na ústupu a dotahovali se na ni novější elektronické peníze. Stejně tak jeho hodnota mírně kolísala, měna si však stále drží své zastánce.

5/5 - (1 vote)