Kradlo se vždycky

Homo hominis lupus. Neboli člověk člověku vlkem. To, bohužel provází lidskou civilizaci po dobu jejího trvání. Podle nejstarších dochovaných písemných památek ze staré Mezopotámie, Sumerské říše i pozdějších dokladů zjišťujeme, že daně a zákony jsou staré, jak civilizace sama. Právě ze zápisků nejstarších právních nařízení zjišťujeme, že se kradlo již před mnoha tisíci lety. Nejen jídlo, drahocennosti, ale i dopravní prostředky. Koně, dobytek, osli, sloni, velbloudi i vzniknuvší povozy, vozy, bojové dvojkolky atd.

Ochrana proti zcizení vozidla

Dlouho byla ochrana jediná – hlídat si svoje dopravní prostředky. Mnohem později se začaly stavět stavby nejen pro lidi, ale i pro hospodářská zvířata i k ochraně movitého majetku – tedy i dopravních prostředků. Sklady, stodoly, jízdárny, stáje. Všechny tyto budovy se musely uzavírat různými bránami, dveřmi a nejlépe i zabezpečovat zámky. S příchodem motorových vozidel vzniklo něco úplně nového – garážová vrata .

Kradlo se vždycky
4 (80%)10