Správná volba – polovina úspěchu

Než začneme vytápět, je třeba si uvědomit, co chceme vytápět, na jakou teplotu, jak velký je to prostor, je-li možnost odvodu spalin z prostorů, kde jsou lidé. Budou-li vůbec ve vytápěném prostoru lidé během vytápění, jaké je větrání a přísun čerstvého vzduchu. Podle toho zvolíme nejen velikost, nebo spíše výkon zařízení k ohřívání, ale také druh tohoto zařízení.

Nafta třikrát jinak

Pokud se totiž rozhodneme pro naftová topidla, musíme vědět, který ze tří druhů zvolíme. Jsou totiž topidla s přímým spalováním, se spalováním nepřímým a nakonec infrazářiče. Každý druh je vhodný trochu k něčemu jinému. První dva druhy jsou vhodné do velkých prostor, ale jeden do míst lépe větratelných, případně bez přítomnosti osob, druhý je vhodný do uzavřených míst s přítomností osob. A třetí spíše do menších míst, nebo tam, kde nelze zajistit únik teplého vzduchu, tam, kde se hodně větrá, často otevírají vrata apod.