Nezařazené

Likvidátoři

Televize HBO odvysílala zajímavou minisérii Černobyl, která přiblížila strašlivou tragédii. V seriálu jsme se mohli seznámit se skutečnými postavami, mimo jiné s vědcem Valerijem Legasovem a místopředsedou rady ministrů Borisem Ščerbinou. Oba muži byli zodpovědní za eliminaci jaderného nebezpečí a likvidací škod tragédie. Především těmto mužům vděčíme za to, že se z tragédie nestala apokalypsa, která by tragicky zasáhla celý kontinent.
hodiny po katastrofě
·         Valerij Legasov – působil jako vedoucí vyšetřovací komise Černobylu a navrhoval spolu s dalšími vědci řešení tragédie. Byl to sovětský vědec v oboru anorganické chemie. Byl jedním z těch, kteří schvalovali zavádění reaktoru RBMK. Do jisté míry však toto schvalování bylo na nátlak vedení, protože Legasov byl z těch, kteří upozorňovali na rizika spojené s jeho nebezpečnou konstrukcí, a naneštěstí tyto obavy se potvrdily. Po katastrofě se stal klíčovou postavou vládní komise, která měla vypracovat plán na odstranění následků. Vyzval k okamžité evakuaci města Pripjať. Dva roky po výbuchu v Černobylu byl nalezen ve svém domě. Vše nasvědčuje tomu, že spáchal sebevraždu. Ještě před tím ovšem nahrál zvukový záznam s podrobnostmi ohledně katastrofy v Černobylu.
plynové masky
·         Boris Ščerbina – z vlády byl vyšetřováním a odstraňováním následků tragédie pověřen místopředseda rady ministrů Boris Ščerbina. Bylo totiž v zájmu komunistické strany, aby se všechny problémy a následky bagatelizovali a nebyla narušena lživá aureola dokonalého komunistického státu. Tento falešný ideál měl Ščerbina uchovávat, ale naštěstí si velmi záhy uvědomil závažnost situace. Legasov a jeho tým hledali způsoby jak odstranit následky škody, ale bez pomoci mocného Ščerbiny, který zajistil veškeré potřebné prostředky a razil jim cestu, by to nebylo možné. Zatímco Legasov byl tím vizionářem v týmu, Ščerbina byl ten realizátor, který pomáhal uskutečnit všechna opatření k likvidaci škod. Sám to odnesl svým zdravím. Své skvělé organizační dovednosti ještě uplatnil při likvidaci škod při hrozném arménském zemětřesení v roce 1988, ale krátce nato umírá na nemoci spojené s ozářením z Černobylu.
 

Proudly powered by WordPress | Theme: Outfit Blog by Crimson Themes.