Jaký vliv mají terénní automobily na přírodu


Lidé dnes jezdí automobilem prakticky vÅ¡ude. V nÄ›kterých místech je vÅ¡ak potÅ™eba používat speciální vozidlo. Typickým příkladem je zde příroda, jako jsou horské louky Äi lesní cesty. V takovémto prostÅ™edí je prakticky nezbytné mít terénní automobil.

 

Pravdou také je, že mnoho lidí právÄ› tímto strojem rádo jezdí. Baví je ten adrenalin a jízda po nároÄné trase. Málokdo z nich vÅ¡ak zvažuje, že jejich zábava má velký vliv na přírodu, kterou projíždí. A pokud jezdí daným místem ÄastÄ›ji, mohou ji ovlivnit pomÄ›rnÄ› dost.

 

různé typy automobilů

 

Hlavním problémem je zde samozÅ™ejmÄ› hluk, který plaší zvířata. To může být problém zejména v dobÄ› mláÄat. Pokud se například srna a kolouÅ¡ek rozbÄ›hnou v panice každý na jinou stranu, nemusí se již pak najít. Pro mládÄ› to pak mnohdy nekonÄí dobÅ™e.

 

Dále jsou zde zplodiny výfukových plynů. TÄ›ch produkuje terénní vůz z pochopitelných důvodů více, než běžný osobní automobil. Ten samozÅ™ejmÄ› působí zneÄiÅ¡tÄ›ní ovzduší a má neblahý vliv na zdraví živoÄichů i rostlin v okolí. To mohou následnÄ› pocítit i lidé, kteří v tÄ›ch místech potom sbírají houby Äi jiné lesní plody.

 

odboÄka do terénu

 

Mluvit je nutné také o udusání země a vytváření stop. To v zásadě znemožňuje většině rostlin opět na daném místě růst. Zde je však nutné poznamenat, že zrovna tento typ prostředí vyhovuje některým přísně chráněným druhům. Udusáním je zbavíme konkurence a ony tak mohou prospívat.

 

V celkovém souÄtu to vÅ¡ak vychází tak, že terénní automobily mají spíše negativní důsledky. Proto bychom, pokud už tedy s nimi musíme vyrazit do terénu, mÄ›li být opatrní a naplánovat trasu tak, abychom působili co nejménÄ› Å¡kody.

 

Jistě, většina majitelů „tréňáků“ se o nějakou přírodu moc nestará. Měli by si však uvědomit, že když přestane existovat, nebudou už mít kde jezdit, nehledě na zhoršené ovzduší, které by pocítili i oni. A to by nebylo příjemné, že?

Proudly powered by WordPress | Theme: Outfit Blog by Crimson Themes.