Dostupnost drog v ČR

                Článek souží pouze jako informační a nikoho nenabádá ke konzumaci nebo prodeji drog.
                 Valná většina se jich prvně používala pouze pro léčebné účely v lékařství, ale v druhé polovině minulého století se za pomocí médií a hudby dostali i do širší veřejnosti. Světová zpráva o drogách z roku 2016 uvádí, že cca 6% z celé lidské populace ve věku mezi 15 a 65 lety někdy využili nějakou drogu.
                Dostupnost těchto látek rozhodně není tak nízká, jak si spousta lidí myslí. Naopak, seženete je v každém větším městě. Jediné plus je, že se nenabízí veřejně a tak se každý musí trochu snažit, aby si nějakou drogu obstaral. Statisticky je nejsnáze k sehnání marihuana.
Smrt z předávkování
                Např. v Mikulově se v anonymním dotazníku 20% lidí přiznalo, že bere drogy a až polovina obyvatel je přesvědčena, že jsou zde drogy velmi snadno dostupné. Dokonce čtvrtina dotázaných přiznala, že vědí, kdo má doma malou chemickou laboratoř a “vaří“. Ale i přes tyto informace je velice obtížné proniknout do sítě narkomanů a zjistit konkrétní informace, i při terénním průzkumu. "Daří se nám zkontaktovat najednou tak jednoho dva uživatele. Takže zmapovat drogovou scénu v Mikulově je pro nás hodně těžké" říká vedoucí kontaktního centra pro drogově závislé v Břeclavi, Štěpán Žáček. Stejný problém mají například na základní škole v Orlové na Karvinsku, kde testy potvrdili výskyt drog u každého čtvrtého deváťáka.
Terapeutická komunita
                Název služby pro drogově závislé nebo pro osoby s chronickým duševním onemocněním, která má své klienty resocializovat. Postižené osoby jsou v centrech ubytovány na určitou dobu a cílem jejich pobytu je poskytnout pacientům bezpečné a podmětné prostředí pro dobrý seberozvoj. Každý den se zde učí soužití s ostatními členy komunity, socializace a nácvik běžných sociálních dovedností.
Demokratická terapeutická komunita vznikla ve velké Británii za druhé světové války pro psychicky a traumaticky narušené vojáky. Snažili se zde pacienty co nejrychleji vyléčit, aby se do války mohli vrátit.  Northfield Hospital v Birminghamu byla první léčebna, kde se začala používat skupinová psychoterapie, která zásadně urychlovala léčbu.
Stříkačka s pilulemi
                Tato komunita má hlavně společné rozhodování a společnou zodpovědnost. Používá se hlavně při léčbě duševně nemocných.
Hierarchická terapeutická komunita je pro drogově závislé a používá se od roku 1963. Pro pacienty zde je neformální atmosféra a pomocné práce pro správný chod v zařízení.
                Členové komunity se zde sami rozhodují na základě jejich vlastního úsudku. Je zde vysoce strukturovaný program a léčí se zde především drogově závislí.

Proudly powered by WordPress | Theme: Outfit Blog by Crimson Themes.