Nepřetržitá výroba aut

Pro prodej jakéhokoli zboží je v posledních letech stále více využíváno triků, které zakrývají nedostatek poptávky a nedostatek koncových zákazníků ochotných koupit. Jedním ze způsobu, který je využíván hlavně na konci roku, je tzv. Channel Stuffing. Jde o trik, kdy dodavatel prostřednictvím distributorů dodává na trh více zboží než je trh schopen pojmout. Zaměříme-li se na automobily, pak obchody jsou tak zaplněny přebytečnými auty, která se stejně nakonec pošlou zpět, namísto odesílání hotovostních plateb za prodané zboží. Tento způsob prodeje sice vylepší papírově ekonomické výsledky automobilek, ale pokud se automobily neprodají a vrátí se výrobci zpět, musí se závěrečná účetní výsledovka opravit podle skutečných prodejů na konci roku, ale tato korekce výsledku hospodaření je tzv. „nedůležitá“.

Kam s auty, která nikdo nechce


Abychom mohli hovořit konktétněji, je třeba si na internetu dohledat, přes mapy Google, obrazovou dokumentaci ukazující tisíce a tisíce neprodaných vozidel po celém světě. Miliony nových a neprodaných automobilů jsou zaparkovány na přistávacích drahách nebo obrovských parkovacích místech po celém světě. A pak tam stojí a postupně hnijí, protože nejsou nijak udržovaná. A jaký je důvod? Tato nová auta nikdo nekupuje.

Výrobci automobilů se musí horlivě snažit, aby získali stále více a více parkovacích míst pro ty auta, která nepřetržitě sjíždějí z montážních linek po celém světě a neprodávají se.

Ptáte se tedy, proč se auta prostě neprodají za výrazně nižší ceny, aby se jich výrobci zbavili?

Vozy ve skutečnosti prodávají stále za plnou cenu. Pokud by totiž tato auta výrobci prodali levně, mohlo by se stát, že je prodají všechny. Nikdo by si už však nekoupil ta drahá auta. Kdyby tato situace nastala, muselo by být propuštěno mnoho zaměstnanců a musel by být ukončen provoz výrobních závodů, ocelářských společností a dodavatelských firem.
I tak může skončit automobil

Co se, ale děje s těmi auty, které se neprodají a jsou takto uskladněny někde na parkovištích? Po čase jsou sešrotována a jejich místa zaujmou auta nová, které stihne stejný osud sešrotování.

Proudly powered by WordPress | Theme: Outfit Blog by Crimson Themes.