Produktivita a společnost

Co je to vlastně ta produktivita? Je to něco jako ukazatel toho, co zvládáme vykonávat, jak jsme úspěšní a kam jsme se posunuli. Může se také jednat o hlavní ukazatel chodu firmy z dlouhodobějšího hlediska. U jedinců jde ale spíše o to, jak využíváme čas k tomu, abychom byli efektivní a stihli tak udělat co nejvíce práce. Ve zkratce tedy můžeme říct, že být produktivní znamená umět pracovat s časem. Například neproduktivní člověk přijde ze školy a ihned se začne věnovat svým zájmům a na nějaké domácí úkoly se ani nepodívá, kdežto produktivní jedinec si nejprve udělá všechny své povinnosti o školy a až poté se stará o zábavu. Samozřejmě, nemusí se jednat jen o ukazatel úspěšnosti studentů, ale i u podnikatelů, lidí pracujících z domova nebo zaměstnanců v práci. Jak ale nepropadnout lenosti a vykonat co nejvíce práce v určeném časovém pásmu?
Muž, diagram, rozvrh
Zaměřte se na své cíle
Určete si své cíle, kterých chcete dosáhnout. Při studiu nejspíše bude vaším cílem dobrý prospěch a vědomosti. Při zaměstnání třeba dokončený projekt. Můžete se zaměřit i na své zájmy a koníčky, například budete chtít být za rok štíhlí a fit. Po uvědomění si svých cílů budete mít motivaci, budete chtít něčeho dosáhnout. Tím pádem, si vždycky, když se vám nebude zrovna chtít do posilovny nebo se učit, uvědomte, čeho chcete dosáhnout. Cíle jsou většinou běh na delší trať. Připravte se tedy i na to, že takto nebudete přemýšlet pouze první týden, ale třeba celý rok.
Lidé, žárovky, práce
Udržujte návyky
Jakmile si zvyknete na nějaké návyky, jako třeba chození brzo spát, učení se po příchodu domů atd. snažte se je co nejdéle udržovat. Není to nic těžkého. Stačí si uvědomit, že pokud s návyky přestanete, pravděpodobně se váš život vrátí zase do fáze, kdy budete lenivější. Dlouhodobým udržováním nějakých návyků můžete navíc uspět hned na více frontách, tedy například v práci i v posilovně.

Proudly powered by WordPress | Theme: Outfit Blog by Crimson Themes.